Δήλωση Συμμετοχής

Η εγγραφή στο LG AegeanBall Festival 2018 γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας «Δήλωσε Συμμετοχή» στην ιστοσελίδα www.aegeanball.gr έως και την 29η Ιουνίου. Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας γίνεται ΜΙΑ φορά για κάθε ομάδα, από τον εκπρόσωπο και αρχηγό της. Στην συνέχεια, ο εκπρόσωπος της ομάδας λαμβάνει απαντητικό e-mail με τις οδηγίες κατάθεσης πληρωμής.

Εναλλακτικά, η εγγραφή μπορεί να γίνει στο κιόσκι της Πλατείας Μιαούλη, συμπληρώνοντας τη έντυπη φόρμα συμμετοχής. Η έναρξη εγγραφής με τον συγκεκριμένο τρόπο θα ανακοινωθεί με δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα μας.

Η συμμετοχή μίας ομάδας επικυρώνεται ύστερα από την:

  1. συμπλήρωση όλων των απαραίτητων πεδίων στην ηλεκτρονική φόρμα «Δήλωσε Συμμετοχή» ή στην έντυπη φόρμα συμμετοχής στο κιόσκι της Πλατείας Μιαούλη.
  2. κατάθεση συνολικού ποσού εγγραφής στον λογαριασμό της PROGAME στην ALPHA BANK με IBAN: GR6201401940194002002003699, με αιτιολογία το όνομά σας, το ΑΦΜ σας και την ένδειξη “ABF”.
  3. αποστολή της απόδειξης κατάθεσης είτε από την «Φόρμα Επικύρωσης Συμμετοχής», είτε με e-mail στη διεύθυνση: tsitsiou@aegeanball.gr με θέμα: “{Όνομα ομάδας} – Απόδειξη πληρωμής – LG AegeanBall Festival”, έως την 14:00 της ημέρας κατάθεσης.
  4. ταυτοποίηση στο κιόσκι της Πλατείας Μιαούλης την ημέρα έναρξης των αγώνων, όπου θα προσκομισθεί η απόδειξη κατάθεσης από τον εκπρόσωπο – αρχηγό της ομάδας και τα εξής έγγραφα για κάθε αθλητή ξεχωριστά:

α) Αστυνομική ταυτότητα (ή διαβατήριο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης)

β) ατομικό waiver αποποίησης ευθύνης, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσε κάνοντας κλικ στα παρακάτω κουμπιά ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκετε.

Waiver Αποποίησης Ευθύνης Ανηλίκων  Waiver Αποποίησης Ευθύνης Ενηλίκων

γ) δελτίο αθλητή ή ιατρική βεβαίωση.

Πληρωμή

Η κατάθεση πληρωμής* γίνεται από ένα ΑΦΜ ανά ομάδα. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή μιας ομάδας στο LG AegeanBall Festival πρέπει να κατατεθεί το συνολικό ποσό εγγραφής (όπως αυτό ορίζεται στην ηλεκτρονική φόρμα «Δήλωσε Συμμετοχή») στον λογαριασμό της PROGAME στην ALPHA BANK με IBAN: GR6201401940194002002003699, με αιτιολογία το όνομά σας, το ΑΦΜ σας και την ένδειξη “ABF”.

(*) Σε περίπτωση που η κατάθεση πληρωμής γίνει μέσω τράπεζας εκτός της ALPHA BANK, τα έξοδα μεταφορά επιβαρύνουν τους καταθέτες.

Αν μία ομάδα δηλώσει 5 άτομα, οφείλει να πληρώσει και για τα 5 άτομα, ακόμη και αν συμμετέχουν τελικά 3 ή 4 άτομα. Αν μία ομάδα πληρώσει για 5 άτομα και τελικά συμμετάσχουν λιγότερα, οι διοργανωτές δεν υποχρεούνται να επιστρέψουν χρήματα στους συμμετέχοντες.

Τα χρήματα από τις εγγραφές θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Έγγραφα & Ταυτοποίηση

Για να ολοκληρωθεί η συμμετοχής σας στο Τουρνουά, οφείλεται να εκτυπώστε και να συμπληρώστε τα απαραίτητα έντυπα, που θα πρέπει να προσκομίσετε υπογεγραμμένα στο κιόσκι της Πλατείας Μιαούλη πριν την έναρξη του Τουρνουά.

Τα απαραίτητα έγγραφα για κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά είναι:

α) Αστυνομική ταυτότητα (ή διαβατήριο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης)

β) ατομικό waiver αποποίησης ευθύνης,

γ) δελτίο αθλητή* (ή φωτοτυπία αυτού) ή ιατρική βεβαίωση.

Ο εκπρόσωπος της ομάδας θα πρέπει να φέρει, επίσης, την απόδειξη πληρωμής και να ελέγξει τα στοιχεία των παικτών της ομάδας στην ομαδική φόρμα συμμετοχής, που θα του δοθεί κατά την ταυτοποίηση.

Για την συμμετοχή των ανηλίκων, χρειάζεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ έγγραφη συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα στο ατομικό waiver αποποίησης ευθύνης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο γονέας/κηδεμόνας δεν υπογράψει το έγγραφο συναίνεσης στο κιόσκι, χρειάζεται επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής του από ΚΕΠ.

(*) Σε περίπτωση που στο δελτίο αθλητή δεν αναγράφεται η κατάσταση υγείας του αθλητή, χρειάζεται ειδική βεβαίωση υγείας για την συμμετοχή του. | Εφόσον δεν είναι αθλητής, θα πρέπει να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση, η οποία θα έχει ημερομηνία υπογραφής και σφραγίδας του ιδιώτη Ιατρού maximum 1 μήνα πιο πριν από την διοργάνωση που θα πιστοποιεί είναι υγιείς και μπορούν να αθληθούν. Η βεβαίωση υγείας μπορεί να είναι και από δημόσιο Νοσοκομείο ή δημόσιο φορέα υγείας, το οποίο θα έχει ημερομηνία υπογραφής και σφραγίδας Ιατρού maximum 1 μήνα πιο πριν από την διοργάνωση.

Κατηγορίες

Σχετικά με τις ομάδες που διαθέτουν συμμετέχοντες, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες ηλικιών ισχύουν ΑΥΣΤΗΡΑ τα παρακάτω:

JUNIOR (U10) | αγόρια – κορίτσια (2009, 2008)

Αγωνίζονται μόνο παιδιά αυτής της ηλικίας. Απαγορεύονται σε αυτή την κατηγορία να συμμετάσχουν παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας.

Κόστος συμμετοχής: 5€/άτομο

MINI (U12) | αγόρια – κορίτσια (2007, 2006)

Αγωνίζονται μόνο παιδιά αυτής της ηλικίας και όλα τα μικρότερα παιδιά της κατηγορίας JUNIOR (U10), με υπογεγραμμένη συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα. Απαγορεύονται σε αυτή την κατηγορία να συμμετάσχουν παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας.

Κόστος συμμετοχής: 5€/άτομο

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (U14) | αγόρια – κορίτσια (2005, 2004)

Αγωνίζονται μόνο παιδιά αυτής της ηλικίας και όλα τα μικρότερα παιδιά της κατηγορίας MINI (U12), με υπογεγραμμένη συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα. Απαγορεύονται σε αυτή την κατηγορία να συμμετάσχουν παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας.

Κόστος συμμετοχής: 10€/άτομο

ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (U16) | αγόρια – κορίτσια (2003, 2002)

Αγωνίζονται μόνο παιδιά αυτής της ηλικίας και όλα τα μικρότερα παιδιά της κατηγορίας ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (U 14), με υπογεγραμμένη συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα. Απαγορεύονται σε αυτή την κατηγορία να συμμετάσχουν παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας.

Κόστος συμμετοχής: 10€/άτομο

LG ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ (U19) | νέοι – νέες (2001, 2000, 1999)

Αγωνίζονται μόνο αθλητές αυτής της ηλικίας και όλα οι μικρότεροι αθλητές της κατηγορίας ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (U 16), με υπογεγραμμένη συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα (για τους ανήλικους αθλητές). Απαγορεύονται σε αυτή την κατηγορία να συμμετάσχουν αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας.

Η συμμετοχή στο Τουρνουά της κατηγορίας LG Αθλητές του Αύριο είναι δωρεάν. Το κόστος των συμμετοχών θα καλυφθεί από την LG Hellas.

(Α) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U30) (1998 – 1988)

Αγωνίζονται όλοι οι ενήλικες αυτών των ηλικιών και οι νέοι και νέες της 5ης κατηγορίας. Απαγορεύονται σε αυτή την κατηγορία να συμμετάσχουν αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας.

Κόστος συμμετοχής: 15€/άτομο

(B) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΔΡΩΝ –  ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U40) (1987 – 1978)

Μπορούν να αγωνισθούν όλοι οι ενήλικες αυτών των ηλικιών και το πολύ μέχρι 2 μεγαλύτεροι της 8ης κατηγορίας. Απαγορεύονται σε αυτή την κατηγορία να συμμετάσχουν μικρότερης ηλικίας.

Κόστος συμμετοχής: 15€/άτομο

(Γ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U50) (1977 – 1968)

Μπορούν να αγωνισθούν όλοι οι ενήλικες αυτών των ηλικιών. Απαγορεύονται σε αυτή την κατηγορία να συμμετάσχουν μικρότερης ηλικίας.

Κόστος συμμετοχής: 15€/άτομο

PRO | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ BASKET (γεννηθέντων το 1999 και μεγαλύτερων)

Μπορούν να αγωνίζονται όσοι επαγγελματίες αθλητές είναι εν ενεργεία. Μπορούν να αγωνιστούν και συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν έχουν δελτίο αθλητή, αλλά θέλουν να ανταγωνιστούν τους επαγγελματίες. Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός, αρκεί οι συμμετέχοντες να είναι ενήλικοι.

Κόστος συμμετοχής: 20€/άτομο

Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται στην ομάδα να συμμετάσχει ηλικιακά μικρότερος αθλητής ή ηλικιακά μικρότερη αθλήτρια από όλους τους υπολοίπους αθλητές ή τις υπόλοιπες αθλήτριες, η ομάδα θα πρέπει να δηλώνει συμμετοχή στην υψηλότερη ηλικιακή κατηγορία, ανάλογη με αυτήν που θα ανήκει ο μεγαλύτερος ηλικιακά αθλητής ή αθλήτρια.

Στις περιπτώσεις που απαγορεύεται στην ομάδα να συμμετάσχει ηλικιακά μικρότερος αθλητής ή ηλικιακά μικρότερη αθλήτρια από όλους τους υπολοίπους αθλητές ή τις υπόλοιπες αθλήτριες, η ομάδα θα πρέπει να δηλώνει συμμετοχή στην χαμηλότερη ηλικιακή κατηγορία, ανάλογη με αυτήν που θα ανήκει ο μικρότερος ηλικιακά αθλητής ή αθλήτρια.

Σύστημα διεξαγωγής

Δεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας μικτής ομάδας. Υπάρχει, ωστόσο, δυνατότητα να περιληφθεί μία γυναίκα σε ομάδα ανδρών για το Τουρνουά Ανδρών της εκάστοτε κατηγορίας.

Για όσους αθλητές θέλουν να λάβουν μέρος στη διοργάνωση, αλλά δεν μπορούν να βρουν ομάδα, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν ομάδες από τη διοργανώτρια αρχή. Ο κάθε αθλητής θα πρέπει να συμπληρώσει κανονικά τη Φόρμα Εγγραφής, διαλέγοντας την επιλογή «Μεμονωμένος Αθλητής».

Το αναλυτικό σύστημα διεξαγωγής του Τουρνουά, καθώς και το πρόγραμμα των αγώνων, να ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.

Κανόνες

Όλοι οι αθλητές και όλες οι αθλήτριες οφείλουν: i. να έχουν σωστή αθλητική συμπεριφορά (ευ αγωνίζεσθαι), ii. να σέβονται τους διαιτητές και τις αποφάσεις τους, iii. να μην φορούν “εξοπλισμό” που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, iv. να λαμβάνουν τα κατάλληλα μετρά προστασίας από κάθε κίνδυνο και να έχουν την ευθύνη για τα περιουσιακά τους στοιχεία και v. να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την καταπολέμηση του ντόπινγκ.

Δείτε περισσότερα: Κανονισμοί Παιχνιδιού

Γενικές Πληροφορίες

Σε περίπτωση που δηλωθεί ίδιο όνομα ομάδας στην ίδια κατηγορία, κατοχυρώνεται το συγκεκριμένο όνομα στην πρώτη εγγραφή. Η δεύτερη ομάδα θα ειδοποιηθεί από την διοργάνωση για να τροποποιήσει το όνομά της.

Κακές καιρικές συνθήκες ή άλλοι εξωτερικοί παράγοντες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση ή ακύρωση του Τουρνουά. Σε τέτοιες απίθανες και ακραίες περιπτώσεις τα έξοδα συμμετοχής των ομάδων δεν θα επιστραφούν από τη διοργάνωση.

Δείτε Περισσότερα: Συχνές Ερωτήσεις

*Η σελίδα θα ανανεώνεται. Να ανατρέχετε πάλι σε αυτή για περισσότερες διευκρινήσεις.