Δήλωση Συμμετοχής

Η εγγραφή στο Stoiximan AegeanBall Festival 2022 γίνεται μόνο στη «Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής» στην ιστοσελίδα www.aegeanball.gr από την 1η Ιουνίου έως και την 1η Ιουλίου. Η ηλεκτρονική φόρμα πρέπει να συμπληρώνεται μόνο μία φορά από κάθε ομάδα, από τον εκπρόσωπο και αρχηγό της. Στην συνέχεια, ο εκπρόσωπος της ομάδας λαμβάνει απαντητικό e-mail με τις οδηγίες κατάθεσης πληρωμής.

Η συμμετοχή μίας ομάδας επικυρώνεται ύστερα από την:

  1. Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων πεδίων στην ηλεκτρονική φόρμα «Δήλωσε Συμμετοχή».
  2. Κατάθεση του συνολικού ποσού εγγραφής στον λογαριασμό της PROGAME στην ALPHA BANK με IBAN: GR6201401940194002002003699, με αιτιολογία το όνομά σας, το ΑΦΜ σας και την ένδειξη “ABF”. Οι καταθέσεις που δεν έχουν την συγκεκριμένη αιτιολογία δεν θα γίνονται δεκτές
  3. Αποστολή της απόδειξης κατάθεσης είτε από την «Φόρμα Επικύρωσης Συμμετοχής», είτε με e-mail στη διεύθυνση: info@aegeanball.gr με θέμα: “{Όνομα ομάδας} – Απόδειξη πληρωμής – AegeanBall”, έως την 14:00 της ημέρας κατάθεσης.
  4. Και ταυτοποίηση στη γραμματεία του Stoiximan AegeanBall Festival στην Πλατεία Μιαούλη την ημέρα έναρξης των αγώνων, όπου θα προσκομισθεί η απόδειξη κατάθεσης από τον εκπρόσωπο – αρχηγό της ομάδας και τα εξής έγγραφα για κάθε αθλητή ξεχωριστά:

α) αστυνομική ταυτότητα (ή διαβατήριο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης),

β) ατομικό waiver αποποίησης ευθύνης υπογεγραμμένο, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε, κάνοντας κλικ στα παρακάτω κουμπιά ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκετε:

Waiver Αποποίησης Ευθύνης Ανηλίκων  Waiver Αποποίησης Ευθύνης Ενηλίκων

γ) δελτίο αθλητή ή ιατρική βεβαίωση.

Πληρωμή

Η κατάθεση πληρωμής* γίνεται από ένα ΑΦΜ ανά ομάδα. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή μιας ομάδας στο Stoiximan AegeanBall Festival πρέπει να κατατεθεί το συνολικό ποσό εγγραφής (όπως αυτό ορίζεται στην ηλεκτρονική φόρμα «Δήλωσε Συμμετοχή») στον λογαριασμό της PROGAME στην ALPHA BANK με IBAN: GR6201401940194002002003699, με αιτιολογία το όνομά σας, το ΑΦΜ σας και την ένδειξη “ABF”. Οι καταθέσεις που δεν έχουν την συγκεκριμένη αιτιολογία δεν θα γίνονται δεκτές.

(*) Σε περίπτωση που η κατάθεση πληρωμής γίνει μέσω τράπεζας εκτός της ALPHA BANK, τα έξοδα μεταφορά επιβαρύνουν τους καταθέτες.

Αν μία ομάδα δηλώσει 4 άτομα, οφείλει να πληρώσει και για τα 4 άτομα, ακόμη και αν συμμετέχουν τελικά 3 άτομα. Αν μία ομάδα πληρώσει για 4 άτομα και τελικά συμμετάσχουν λιγότερα, οι διοργανωτές δεν υποχρεούνται να επιστρέψουν χρήματα στους συμμετέχοντες.

Τα χρήματα από τις εγγραφές θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό, για τον οποίο θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Έγγραφα & Ταυτοποίηση

Για να ολοκληρωθεί η συμμετοχή στο Τουρνουά, οφείλετε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε τα απαραίτητα έντυπα, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε υπογεγραμμένα στη γραμματεία του Stoiximan AegeanBall Festival στην Πλατεία Μιαούλη την ημέρα έναρξης των αγώνων.

Τα απαραίτητα έγγραφα για κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά είναι:

α) Αστυνομική ταυτότητα (ή διαβατήριο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης)

β) ατομικό waiver αποποίησης ευθύνης,

γ) δελτίο αθλητή* (ή φωτοτυπία αυτού) ή ιατρική βεβαίωση.

Ο εκπρόσωπος της ομάδας θα πρέπει να φέρει, επίσης, την απόδειξη πληρωμής και να ελέγξει τα στοιχεία των παικτών της ομάδας στην ομαδική φόρμα συμμετοχής, η οποία θα του δοθεί κατά την ταυτοποίηση.

Για την συμμετοχή των ανηλίκων, χρειάζεται απαραιτήτως έγγραφη συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα στο ατομικό waiver αποποίησης ευθύνης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο γονέας/κηδεμόνας δεν υπογράψει το έγγραφο συναίνεσης αυτοπροσώπως, χρειάζεται επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής του από ΚΕΠ ή μέσω του gov.gr.

(*) Σε περίπτωση που στο δελτίο αθλητή δεν αναγράφεται η κατάσταση υγείας του αθλητή, είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης υγείας. | Εφόσον ένας υποψήφιος συμμετέχοντας δεν είναι αθλητής, θα πρέπει να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση, η οποία θα έχει ημερομηνία υπογραφής και σφραγίδας ιδιώτη ιατρού ή ιατρού δημόσιου νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου φορέα υγείας, έως 1 μήνα πριν από την διοργάνωση, και η οποία θα πιστοποιεί ότι είναι υγιής και μπορεί να αθληθεί.

Κατηγορίες

U11 | αγόρια – κορίτσια (2013, 2012, 2011)

Μπορούν να αγωνίζονται μόνο παιδιά αυτού του ηλικιακού εύρους. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας σε αυτή την κατηγορία.

Κόστος συμμετοχής: 5€/άτομο

U13 | αγόρια – κορίτσια (2010, 2009)

Μπορούν να αγωνίζονται παιδιά αυτού του ηλικιακού εύρους και τα μικρότερα παιδιά της κατηγορίας U11. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας σε αυτή την κατηγορία.

Κόστος συμμετοχής: 5€/άτομο

U15 | αγόρια – κορίτσια (2008, 2007)

Μπορούν να αγωνίζονται παιδιά αυτού του ηλικιακού εύρους και τα μικρότερα παιδιά της κατηγορίας U13. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας σε αυτή την κατηγορία.

Κόστος συμμετοχής: 10€/άτομο

U17 | αγόρια – κορίτσια (2006, 2005)

Μπορούν να αγωνίζονται παιδιά αυτού του ηλικιακού εύρους και τα μικρότερα παιδιά της κατηγορίας U15. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας σε αυτή την κατηγορία.

Κόστος συμμετοχής: 10€/άτομο

U19 | νέοι – νέες (2004, 2003)

Μπορούν να αγωνίζονται παιδιά αυτού του ηλικιακού εύρους και τα μικρότερα παιδιά της κατηγορίας U17. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας σε αυτή την κατηγορία.

Κόστος συμμετοχής: 10€/άτομο

U23 | νέοι – νέες (2002 – 1999)

Μπορούν να αγωνίζονται νέοι – νέες αυτού του ηλικιακού εύρους και τα μικρότερα παιδιά της κατηγορίας U19. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή αθλητών και αθλητριών μεγαλύτερης ηλικίας σε αυτή την κατηγορία.

Κόστος συμμετοχής: 15€/άτομο

U35 | άνδρες – γυναίκες (1998 – 1987)

Μπορούν να αγωνίζονται όλοι οι ενήλικες αυτού του ηλικιακού εύρους και οι μικρότεροι αθλητές της κατηγορίας U19. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή αθλητών και αθλητριών μεγαλύτερης ηλικίας σε αυτή την κατηγορία.

Κόστος συμμετοχής: 15€/άτομο

U50 | άνδρες – γυναίκες (1986 – 1972)

Μπορούν να αγωνίζονται όλοι οι ενήλικες αυτού του ηλικιακού εύρους. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχής αθλητών και αθλητριών μικρότερης ηλικίας σε αυτή την κατηγορία.

Κόστος συμμετοχής: 15€/άτομο

ELITE | επαγγελματίες αθλητές – αθλήτριες (2004 – 1972)

Μπορούν να αγωνίζονται οι επαγγελματίες αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι/ες διαθέτουν ενεργό δελτίο αθλητή. Μπορούν να αγωνιστούν και συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν έχουν δελτίο αθλητή σε ομάδα με τουλάχιστον (1) επαγγελματία αθλητή. Ο νικητής του Πρωταθλήματος της Κατηγορίας ELITE θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στη VIP League.

Κόστος συμμετοχής: 20€/άτομο

Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται στην ομάδα να συμμετάσχει ηλικιακά μικρότερος αθλητής/αθλήτρια από όλους τους υπόλοιπους αθλητές/αθλήτριες, η ομάδα θα πρέπει να δηλώνει συμμετοχή στην υψηλότερη ηλικιακή κατηγορία, ανάλογη με αυτή στην οποία ανήκει ο μεγαλύτερος ηλικιακά αθλητής/αθλήτρια.

Στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται στην ομάδα να συμμετάσχει ηλικιακά μικρότερος αθλητής/αθλήτρια από όλους τους υπόλοιπους αθλητές/αθλήτριες, η ομάδα θα πρέπει να δηλώνει συμμετοχή στην μικρότερη ηλικιακή κατηγορία, ανάλογη με αυτή που θα ανήκει ο μικρότερος ηλικιακά αθλητής/αθλήτρια.

Σύστημα διεξαγωγής

Για όσους αθλητές θέλουν να λάβουν μέρος στη διοργάνωση, αλλά δεν μπορούν να βρουν ομάδα, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν ομάδες από τη διοργανώτρια αρχή. Ο κάθε αθλητής θα πρέπει να συμπληρώσει κανονικά τη Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής, διαλέγοντας την επιλογή «Μεμονωμένος Αθλητής».

Το αναλυτικό σύστημα διεξαγωγής του Τουρνουά, καθώς και το πρόγραμμα των αγώνων, να ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.

Κανόνες

Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι (i) να έχουν σωστή αθλητική συμπεριφορά και να τηρούν το ευ αγωνίζεσθαι, (ii) να σέβονται τους διαιτητές και τις αποφάσεις τους, (iii) να σέβονται τους αντιπάλους, τους διοργανωτές και τις εγκαταστάσεις, (iv) να μην φέρουν «εξοπλισμό» που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, (v) να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ατομικής προστασίας από κάθε κίνδυνο και να έχουν την ευθύνη για τα προσωπικά τους αντικείμενα, (vi) να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την καταπολέμηση του ντόπινγκ.

Δείτε περισσότερα: Κανονισμοί Παιχνιδιού

Γενικές Πληροφορίες

Σε περίπτωση που δηλωθεί ίδιο όνομα ομάδας στην ίδια κατηγορία, κατοχυρώνεται το συγκεκριμένο όνομα στην πρώτη εγγραφή. Η δεύτερη ομάδα θα ειδοποιηθεί από την διοργάνωση για να τροποποιήσει το όνομά της.

Σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών, αιφνίδιας φυσικής καταστροφής, πολέμου, πανδημίας, πραξικοπήματος, απρόβλεπτων κυβερνητικών απαγορεύσεων ή άλλου είδους ανωτέρας βίας, η διοργάνωση μπορεί να προχωρήσει στην τροποποίηση ή ακύρωση του Τουρνουά. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα έξοδα συμμετοχής των ομάδων δεν θα επιστραφούν από τη διοργάνωση.

Τα χρήματα από τις εγγραφές των συμμετεχόντων θα δοθούν σε ευαγή ιδρύματα.

* Η σελίδα θα ανανεώνεται συνεχώς με περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις.