Αρχαιολογικοί Χώροι

Ξεκινώντας από τα χνάρια του σπουδαίου φιλόσοφου Φερεκύδη, ανακαλύψτε ολόκληρο τον αρχαιολογικό πλούτο της Σύρου.

Στόχοι & Πολιτικές

Μια πλειάδα ενεργειών έχει πραγματοποιήσει η Δημοτική Αρχή καθ’ όλο το διάστημα ανάληψης των καθηκόντων της, στοχεύοντας στην ανάπτυξη, την κοινωνική πρόοδο, αλλά και την απασχόληση.