Στόχοι & Πολιτικές

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης με αγάπη και σεβασμό για τη Σύρο, καταβάλλει μια μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου να ξεπεράσει αγκυλώσεις και νοοτροπίες που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ανασταλτικά στην πρόοδο του τόπου μαςνα αντιμετωπίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις της ύφεσης σε τοπικό επίπεδονα αναδείξει ένα αναπτυξιακό πρότυπο, βασισμένο στα ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού μας και να αποκτήσει έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό Δήμο που θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια, στην υγιή αντίληψη σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, στην αρχή της ισονομίας, στην παροχή υψηλού επιπέδου ανταποδοτικών και κοινωνικών υπηρεσιών και στην ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήματος.

Η στρατηγική και οι πολιτικές μας, για την οικονομική ανάπτυξη και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής στην Σύρο, αφορούν σε τρεις βασικούς στόχους:

 • Ανάπτυξη (παραγωγή και διανομή πλούτου).
 • Κοινωνική πρόοδος (ισότιμη συμμετοχή όλων στη διανομή του παραγόμενου πλούτου και παροχή αξιόπιστων κοινωνικών υπηρεσιών).
 • Απασχόληση (διατήρηση υπαρχόντων και δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας).

Οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, καθ’ όλο το διάστημα ανάληψης των καθηκόντων της, επικεντρώνονται:

 • Στην υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στο νησί μας, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και δημιουργούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, ώστε η Σύρος να καταστεί ένας ανταγωνιστικός και ελκυστικός τουριστικός προορισμός.
 • Σε προγράμματα του δήμου για την απασχόληση ανέργων με short-to-mid term συμβάσεις έργων (π.χ. αναπλάσεις δημόσιων χώρων, καλλωπισμός δημοσίων κτιρίων, βελτίωση των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών κλπ.)
 • Στην επιλογή στρατηγικών επενδύσεων σε όλους τους τομείς, καθώς και στην προσπάθεια για εύρεση επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Σε πρωτοβουλίες για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του νησιού και των θέσεων εργασίας που αυτές προσφέρουν, όπως ανοικτά εμπορικά κέντρα, δράσεις mentoring των επιχειρηματιών, χρηματοδοτήσεις κλπ.
 • Σε δράσεις ενίσχυσης κλάδων, στους οποίους η Σύρος μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως ο τουρισμός, η ενέργεια και το περιβάλλον, ο πρωτογενής τομέας και η παραγωγή τοπικών προϊόντων.
 • Στην υποστήριξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων, ώστε να προσαρμοστούν στις σύγχρονες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς.
 • Στην αυξημένη κοινωνική προστασία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική αρωγή, η έμπρακτη βοήθεια και η προαγωγή της υγείας.
 • Στην αναβάθμιση της Παιδείας.
 • Στην αξιοποίηση του τεράστιου πολιτιστικού και ιστορικού μας αποθέματος.
 • Στη δημιουργία νέων σύγχρονων αθλητικών υποδομών και στην ανάπτυξη των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού.

Μοιράσου αυτό το νέο

Περισσότερα νέα