Πολιτική Απορρήτου

Με την υποβολή της συμμετοχής αυτής παρέχεται στην Progame AE ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, προκειμένου να τηρείται, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, ένα ή περισσότερα αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, στα οποία θα καταχωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δηλώνονται προς την Progame με την συμμετοχή αυτή ή θα δηλωθούν στο μέλλον στα πλαίσια συμμετοχής στο 3×3 Street Basketball Event «Stoiximan AegeanBall Festival 2023», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο κατά το χρονικό διάστημα 7-9 Ιουλίου 2023.

Η συγκατάθεση του συμμετέχοντα περιλαμβάνει όχι μόνο την τήρηση του αρχείου, αλλά και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών που τηρεί ή θα τηρεί η Progame στο μέλλον κατά την έννοια του Ν. 2472/1997.

Τα παραπάνω αρχεία θα τηρούνται από την Progame για τους σκοπούς της διεξαγωγής του 3×3 Street Basketball Event «Stoiximan AegeanBall Festival 2022».

Η Progame προτίθεται να κάνει χρήση των δεδομένων και του αρχείου ενόσω διαρκεί το 3×3 Street Basketball Event «Stoiximan AegeanBall Festival 2022», μετά τη λήξη του οποίου μπορεί να περιορίζει τη χρήση σε καθαρά στατιστικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς και για την εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεών της.

Η Progame δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβάζονται προς τις αρμόδιες αστυνομικές, ανακριτικές, δικαστικές ή/και διοικητικές αρχές, στις περιπτώσεις που την παροχή των εν λόγω δεδομένων επιβάλλει ο νόμος.

Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρα δεδομένα που τον αφορούν προσωπικά, καθώς και δικαίωμα αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97 αντίστοιχα.
Για το σκοπό αυτό, τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@progame.gr, προς την Progame επί της Λεωφ. Συγγρού 168 & Βαλέστρα 2, 17671 Καλλιθέα, Αθήνα, υπόψη: Μαριτίνας Γρίβα.

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας (email) και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση απορρήτου (privacy statement) για την συμμετοχή σας στο 3×3 Street Basketball Event «Stoiximan AegeanBall Festival 2022» και δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση απορρήτου. Εάν οποιαδήποτε στιγμή αλλάξετε γνώμη μπορείτε να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο παραπάνω πρόσωπο επαφής.

Για να διαγράψετε τα στοιχεία σας που έχουν αποθηκευτεί στον ιστότοπο www.aegeanball.gr συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα-αίτημα διαγραφής στοιχείων.